PMU

PMU_logo_liggande_farg

50 % av överskottet går till stöd av PMUs olika biståndsprojekt med utbildning & hälsa i fokus bland de fattigaste i världen. Tack vare avtal med Sida, så satsar Sida upp till 9 ggr PMU:s(Second Hands) insats.

PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete) är en av Sveriges större biståndsorganisationer och är de svenska pingstförsamlingarnas biståndsorgan. Organisationen arbetar tillsammans med församlingarna med cirka 165 pågående projekt i cirka 50 länder. Läs mer om PMU här.