Om oss

PMU:s koncept för second hand-butiker heter Biståndscenter. Allt fler butiker ansluter sig till det nya butikskonceptet. Butikerna drivs alltid i ett nära samarbete mellan PMU och den lokala församlingen.

Något som många upptäckt de senaste åren är att det faktiskt är roligt att köpa begagnat! Det är bra för både miljön, plånboken och för den personliga smaken. Det bästa av allt är att avkastningen av försäljningen går till olika biståndsprojekt runt om i världen om du handlar i någon av de second hand-butiker som stödjer PMU.

50 % av överskottet går till stöd av PMUs olika biståndsprojekt med utbildning & hälsa i fokus bland de fattigaste i världen. Varje krona till utvecklingsprojekt som Biståndscentret bidrar med, blir med Sida/PMU:s hjälp nio kronor!

25 % av överskottet går till församlingens sociala missionsarbete utanför Sverige. Vi bedriver socialt arbete i Tadikista, Tartarstan, Bosnien, Moldavien, Rumänien, Tanzania samt Kongo med tre projekt; Mefiboset, Sange och Lubumbasi.

25 % av överskottet går till församlingens lokala arbete, som till exempel:

  • Läxläsning
  • Familjeprojekt
  • Filantropiska projekt (t.ex. LP – verksamhet)
  • Stöd av kvinnor genom kvinnojouren i Skellefteå
  • Mötesplats för människor på orten

Förutom att generera en vinst som går till social verksamhet enligt ovan, ska Second Hand också erbjuda:

  • en uppgift för personer som vill dela våra värderingar, samt skapa tillfällen att träffa andra personer som upplever detta som en meningsfull insats.
  • Bereda arbetsplatser för personer som behöver en alternativ arbetsgivare.
  • Vara en praktisk tillämpning på ett kristet alternativ.
  • Hela verksamheten skall präglas av en öppen och välkomnande atmosfär.

Värnar miljön

Sparade naturtillgångar, minskad energiförbrukning och ett minskat sopberg är också ett av Secondhandbutikens mål. Bl.a. minskar vi tillverkningen av nya bomullskläder som är en av de värsta miljöförstörarna idag !

Kvinnojour

Vi stödjer arbetet med Gulstadens kvinnojour. Läs mer här.

Organisation

Du som engagerar dig i Secondhand omsätter fina ord i handling. Du skänker mer än en tanke. Varje enskild medarbetare är viktig för att arbetet ska fungera, oavsett hur mycket tid man kan ge. Det löpande arbetet utförs av frivilligarbetare och personer som kommer via försäkringskassa, arbetsförmedling eller har praktikplats via annan organisation.

Verksamheten vilar på kristen värdegrund som en del av det sociala arbetet i Pingstkyrkan, men man måste inte vara bekännande kristen för att kunna engagera sig. Alla som ställer upp på verksamhetens riktlinjer, är varmt välkomna.

Vanligen ingår man i ett arbetslag, där man delar ansvaret för att ställa i ordning butiken inför försäljning för en varugrupp. Är du intresserad av att hjälpa till, fundera på vad du kan göra och tag sedan kontakt med föreståndare eller någon gruppansvarig.